top of page
Businessmen

Omstilling

Omstilling til ny virklighet

Fair Deal Consulting kan gå inn i bedriften med nødvendig kompetanse og ressurser for å gjennomfører en omfattende snuoperasjon. Hensikten er en stor resultatforbedring og økt verdi for selskapets eiere. Vi arbeider med ulike grader av fullmakt fra selskapets eiere og ledelse til å gjennomføre totalomstilling for å skape kraftig resultatforbedring og økt verdi for selskapets eiere.
 

  • Situasjonsanalyse

  • Utvikle ny strategi

  • Definere tiltak

  • Få på plass kompetanse og ressurser

  • Gjennomføre handlingsplaner

  • Utvikle og konsolidere organisasjonen

bottom of page