top of page
Old Globe

Internasjonalisering

Ønsker dere å lykkes internasjonalt?

De fleste norske bedrifter er små, kreative, dyktige og driver gjerne i spesielle nisjemarkeder.  Du trenger mange av de samme egenskapene for å lykkes internasjonalt som nasjonalt/lokalt, men utfordringene vil avhenge av hvilke markeder som er aktuelle.


Fair Deal Consulting kan benyttes til å internasjonalisere hele verdikjeden din:

  • Ønsker du å produsere i utlandet?

  • Ønsker du å selge til utlandet?

  • Ønsker du å kjøpe inn fra utlandet?

  • Ønsker du å samarbeide med andre utenlandske selskaper om innkjøp?

  • Ønsker du å få internasjonale eiere/investorer?

  • Ønsker du å kjøpe opp utenlandske bedrifter?

  • Ønsker du FOU-samarbeid med utlandet?

  • Ønsker du å søke internasjonale finansieringsordninger?

  • Ønsker du å kvalitetssikre dine internasjonale leverandører?

Vi kjenner det offentlige virkemiddel apparatet, både sterke og svake sider, gjennom land erfaring med programmer og finansieringsordninger. Vi har internasjonal praktisk erfaring tilpasser vårt arbeid til din kompetanse og kapasitet.
 

Vi tar hånd om forprosjekter, partnersøk, undersøkelse av rammebetingelser for eksport, etablering, kommersialisering, finansiering osv.

 

Vi bidrar i gjennomføring av hovedprosjekter og kan gå inn med nødvendig kompetanse og kapasitet i en introduksjonsfase. Vår innsats kan så fases ut eller justeres opp etter behov.

bottom of page