top of page
Image by Scott Graham

Strategiarbeid

Strategi- og dialogprosesser

Fair Deal Consulting bistår din virksomhet med strategi- og dialogprosesser, både med faglig ekspertise og prosessbistand. Formålene kan være ganske forskjellige, som utvikling eller revisjon av virksomhetens forretningsplan, strategiske beslutninger, løsninger av komplekse problemstillinger, forankringsarbeid, organisasjonsutvikling, m.v. Deltakere kan være mindre grupper og ledergrupper, eller samlinger og konferanser med et stort antall deltakere.

Vi anvender anerkjente og kraftfulle konsepter og metoder som vi tilpasser etter behov. En tilnærming er at vi påtar oss rollen som ekspert og rådgiver og aktivt fremmer våre resonnementer og konklusjoner. En helt annerledes tilnærming er den systemteoretiske, hvor vi gjennom strukturerte metoder legger til rette for at det er deltakerne selv som står for innhold og konklusjoner. Vi har lang erfaring med slike prosesser og vet hvilken tilnærming eller metode vi vil anbefale til ulike formål.

bottom of page