top of page
Image by Samson

Offentlige kunder

Norad

"Å sette penger i arbeid for å oppnå resultater er Norads hovedoppgave i årene som kommer."

www.norad.no

Innovasjon Norge

"Vi bidrar til bærekraftig vekst

og eksport for norsk næringsliv gjennom kapital og kompetanse."

www.innovasjonnorge.no

bottom of page