top of page
The Wall of Ideas

Forretningside og visjon

Vår forretningsidé er å hjelpe våre kunder med virksomhetsutvikling og omstilling i bred forstand både nasjonalt og internasjonalt.

Vår visjon er "Grow your business" og er basert på ønsket om å skape varige verdier for våre kunder. Vår visjon stiller strenge krav til våre konsulenter og vår leveranse. Fair Deal Consulting er basert på virksomhetens behov for ekstern kompetanse og kapasitet i alle faser av livssyklusen. Vi setter høye krav til våre medarbeideres praktiske kompetanse slik at våre kunder oppnår de ønskede resultater i hvert enkelt prosjekt. For å oppnå dette kombinerer vi vår erfaring med effektive verktøy og gjennomprøvd metodikk.

Med utgangspunkt i vår samlede kompetanse og i samarbeid med vårt store nettverk i inn- og utland, kan vi bidra til konstruktive løsninger og konkrete resultater for deg og din virksomhet. Du er velkommen til å kontakte oss om de fleste problemstillinger og føle deg trygg på at vi gjør vårt beste for å bidra til gode løsninger.

Våre løfter

Alle Fair Deal konsulenter skal være til å stole på, kompetente og leveringsdyktige.

  • Stole på: Våre kunder og samarbeidspartnere skal alltid kunne stole på at fortrolig informasjon ikke deles med uvedkommende. Vi har en sterk integritet. Vi leverer det vi har avtalt i tide, slik vi har avtalt og på de betingelser vi har avtalt.
     

  • Kompetente: Innen de fagområdene vi påtar oss oppdrag, skal vi være oppdatert på aktuelle løsninger. Oppdrag utenfor vår kompetanse skal vi ikke påta oss.
     

  • Leveringsdyktige: Det er vårt fokus at oppdraget skal løses best mulig for kunden. Så langt det er mulig og ønskelig skal vi ikke bare utføre leveransen som avtalt, men legge igjen vår kompetanse hos kunden slik at de får etterbruk og nytte av denne over tid.

bottom of page