top of page
Image by Markus Winkler

Organisasjonsutvikling

Ønsker dere utvikling?

Våre konsulenter har bred praktisk erfaring med organisasjonsutvikling. Vi liker prosjekter som har en klar målsetning og gir målbare resultater.  Det kan være prosjekter rettet mot medarbeidertilfredshet, kundetilfredshet, økonomiske resultater, beder omdømme eller annen nytte for bedriften. Det handler ofte om å effektivisere rutiner, klargjøre rollene/ansvar/myndighet, forbedre kundefokus og service, re-designe organisasjonsstrukturen, styrke kommunikasjon og samarbeid, eller teambygging og ledergruppeutvikling.

Uansett hva man gjennomfører av tiltak og prosess, så er det nødvendig at arbeidet er forankret hos ledelsen og at det er klart og tydelig hva som er målene med prosessen i forhold til virksomhetens strategi. Fair Deal Consulting har konsulenter som kan påta seg lederansvar for prosessene, være rådgiver og foreslå løsninger.

bottom of page