top of page
Image by Austin Distel

Innkjøpsforbedring

Innkjøps- og salgsstrategi

Innkjøpsstrategi

Fair Deal Consulting  kan gjennomføre analyser og foreslå endringer i selskapets innkjøps- og logistikkavdeling for å redusere selskapets innkjøpskostnader. Vi gjennomgår bedriftens innkjøpsrutiner, produkter, leverandører og gjennomfører analyse av hvilket besparingspotensial man har. Videre bidrar vi med å forhandle frem nye prosesser og avtaler, samt gjennomføre tiltak som skaper resultater. Prosessene innebærer involvering og samarbeid med selskapets ledelse.

bottom of page