top of page
marten-bjork-6dW3xyQvcYE-unsplash.jpg

Styrearbeid

Vi påtar oss styreansvar

Vi påtar oss styreansvar når dette er formålstjenlig for virksomheten, både som styremedlem og styreleder. Mange av våre konsulenter har lang praktisk erfaring og formell utdannelse innen styrearbeid.

Vi ser at mange styrer inntar en ganske passiv rolle og mer fungerer som et forvaltnings- og kontrollorgan framfor å være en proaktiv fasilitator og pådriver for virksomhetens utvikling og framtid. Fair Deal Consulting kan være behjelpelig med å sette sammen et styre som har den kompetansen, det engasjement og den dynamikk som trenges for å følge opp og støtte den daglig driften og sikre nødvendig videreutvikling og omstilling av virksomheten. Daglig leder får gjennom dette flere aktive og kompetente medspillere, noe som gjør hverdagen mer inspirerende og mindre ensom.

bottom of page