top of page
Image by Luis Villasmil

Management for hire

Begrensede lederressurser?

Vi påtar oss lederoppgaver når dette er formålstjenlig for din virksomhet. Det kan oppstå situasjoner hvor tilgangen til lederressurser er begrenset, i forbindelse med sykdom, nye oppgaver for nåværende leder og annet. Kanskje ønsker virksomheten å gjennomføre interne prosesser først før en omorganisering gjennomføres, og ser det ryddigst å sette inn en midlertidig leder inntil prosessene er avklart internt. Vi vil da ha muligheten for å stille opp på kort varsel.

 

Det kan også handle om behov for tilleggsressurser i en omstillingsfase, under krevende omstendigheter eller krise. Mange av våre konsulenter har erfaring med å påta seg en slik rolle for kortere og lengre perioder, på deltid og fulltid, som toppleder, enhetsleder eller prosjektleder.

bottom of page